Екстерното тестирање се спроведува во основните училишта на крајот на годината. Погледнете ги прашањата за учениците од 6 до 9 одделение од минатата 2015-2016 година и проверете го вашето знаење.

Наставен план за 6 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 7одделение деветгодишно- македонски

Наставен план за 8 одделение -деветгодишно- македонски

Наставен план за 9 одделение -деветгодишно- македонски

Advertisements